De provincie Groningen kent een kleurrijke schakering aan inwoners. Mensen met een Marokkaanse, Turkse , Antilliaanse, Surinaamse of andere achtergrond brengen hun gewoonten, taal en omgevingsvormen mee. In deze workshop wordt ingegaan op het groeiende bewustzijn en het belang van diversiteit en inclusie (inclusieve samenleving een samenleving waarin iedereen kan meedoen). We vragen ons af wat we kunnen doen om diversiteit echt te omarmen. Durven we te erkennen dat we naast ‘open staan voor diversiteit’ het vooral ook heel moeilijk is om werkelijk aan te sluiten bij de ander met een andere cultuur? Hoe ongemakkelijk is het om te zien dat er naast het ‘dominante verhaal’ ook veel ‘andere verhalen’ zijn die gehoord moeten worden om tot werkelijke inclusie te komen?

In deze workshop gaan we de oorsprong van dit ongemak verder verkennen. Er worden theorieën en modellen aangeboden die inzicht verschaffen in de culturele competenties van iedere deelnemer. Op basis van casuïstiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze theorieën en modellen in de praktijk gebruikt kunnen worden. Aan de hand van verhalen van experts op het gebied van diversiteit worden ervaringen gedeeld en gaan we op zoek naar de competenties die nodig zijn om beter te communiceren. We staan stil bij modellen en theorieën die verklaren en ons inzicht verschaffen in culturele verschillen en overeenkomsten. Met deze inzichten kan de deelnemer een bijdrage leveren aan de waardering van diversiteit in de samenleving.

In Nederland hebben we te maken met een zeer gevarieerde bevolkingsopbouw waarbij 24,8 procent van de bevolking een migratieachtergrond heeft (CBS, 2021). In de praktijk leidt dit regelmatig tot misverstanden in de menselijke omgang. De zorg voor mensen met een andere achtergrond vereist daarom meer aandacht.

Na het volgen van deze workshop:

  • Ken je theorieën en modellen die behulpzaam zijn bij verklaren en inzicht krijgen in culturele verschillen
  • Herken je het dominante verhaal versus andere verhalen
  • Ben je (meer) bewust van je eigen normen en waarden en de invloed hiervan op de ander
  • Heb je inzicht in culturele competenties die nodig zijn om cultuur sensitief te kunnen handelen
  • Kun je reflecteren op je eigen waarden en gedrag in een (inter)culturele ontmoeting

Locatie: Zernikeplein 7 te Groningen, Hanzehogeschool Groningen

Programma (tijden): Nader te bepaen

Soort: Workshop

Vorm: Groep

Prijs: Kosteloos

Duur: 3 uur

Aanbieder
Hanzehogeschool Groningen

Spreker
Judith Pellicaan, hogeschooldocent Internationalisering bij Academie voor Verpleegkunde – Hanzehogeschool Groningen

Aanmelden Nieuwsbrief