Er is professionele begeleiding beschikbaar voor individuele coaching, groep intervisie en het faciliteren van gesprekken. Je kunt zelf contact met de begeleiders opnemen voor een kennismakingsgesprek en het verkennen van je vraag.

Een individueel coachtraject
Dit betreft individuele begeleiding op basis van persoonlijke, professionele vraagstukken. Het biedt de mogelijkheid tot een verdieping in je ontwikkeling door constructief en productief te kijken naar de belemmeringen die je tegenkomt in verschillende (werk) situaties en hoe je je sterktes en talenten hierbij het meest effectief kunt inzetten. Het coachtraject kan o.a. leiden tot meer (zelf)inzicht, meer energie, dicht(er) bij jezelf blijven, je gesterkt voelen, overstijgend kijken naar situaties, scherp blijven als professional.

Intervisiebegeleiding
Onder begeleiding gaan we gezamenlijk leren op basis van eigen ingebrachte casuïstiek. Met als doel: nieuwe inzichten opdoen, ervaringen delen, zelfinzicht vergroten. De aanpak in de intervisie is gericht op het doorzien en wanneer mogelijk, het oplossen van vraagstukken. De focus is gericht op wat goed gaat, wat helpt, hoe het moet worden, het inschatten van de gewenste situatie en wat nodig is om daar te komen. Samen ervaar je hoe het is om zaken van diverse kanten te bezien. Je leert vragen uit te diepen en het versterkt je communicatieve effectiviteit. In de intervisie help je elkaar om scherper te kijken naar de werkcontext en om te groeien in je professionele rol. In het kort; leren met en van elkaar.

Het faciliteren van gesprekken
Wanneer professionals bij elkaar wensen te komen om incidenteel een specifieke situatie, of bepaalde thematiek te bespreken, dan kan dit worden begeleid door één van onze coaches. De wijze waarop een dergelijke sessie wordt georganiseerd en vorm gegeven kan vooraf besproken worden met de betreffende coach.

Maak vrijblijvend kennis met onze coaches.

Wie zijn onze coaches?

Rixt Post

Coach, trainer en docent. Vanuit een waarderend perspectief en oplossingsgerichte aanpak, helpt Rixt je graag met je vraag. Bewust zijn van jouw waarden, drijfveren en talenten is voor haar het startpunt voor persoonlijk leiderschap; eigen regie pakken én krachtige keuzes maken. Rixt wordt gewaardeerd om haar betrokkenheid, positieve kijk, concrete adviezen en ondersteuning in de uitdaging om het beste tot je recht te komen in je werk en leven. Je kunt contact met haar opnemen via: postrixt@gmail.com of Tel: (06)51827648.

Maaike van Dalen

Begeleidingskundige en docent. In haar werk als coach vormt het systemische gedachtengoed een belangrijke bron van inspiratie en is de begeleiding met name gericht op (zelf)inzicht. Naast haar werk als zelfstandig begeleider is ze werkzaam als docent en supervisor voor de duale opleiding Management in de Zorg en de opleiding Begeleidingskunde; Supervisie en Coaching aan de Hanzehogeschool. Maaike wordt door anderen ervaren als respectvol, verdiepend en doortastend vanuit een basishouding van rust. Je kunt contact met haar opnemen via: info@maaikevandalenbegeleiding.nl of (06)41404085.

Locatie: In overleg

(Start)datum: 2023

Soort: Coaching

Vorm: Individueel

Prijs: Kosteloos

Duur: 60/70 minuten (gemiddeld 5 gesprekken)

Aanmelden Nieuwsbrief