De Aardbevingsacademie is belegd bij GGD Groningen. GGD Groningen moet uw persoonsgegevens verwerken om uw verzoek voor het volgen van een cursus/training/workshop af te handelen. Het gaat dan om gegevens zoals uw naam, functie, naam werkgever, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is verplicht of toegestaan. Voor meer informatie over hoe GGD Groningen met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn, verwijzen wij u naar het privacybeleid van GGD Groningen.