Soms hoor of zie je dingen tijdens je werk waarvan je je afvraagt of het allemaal wel goed gaat met een gezin? Bijvoorbeeld: Je valt tijdens je huisbezoek midden in een ruzie, je brengt een bezoek en ziet een ernstig verwaarloosde omgeving waar kinderen in moeten opgroeien of je hoort van buren dat er veel ruzie is bij een familie. Vaak is het moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is doordat de situatie wordt omringd door zwijgen.

Zorgelijke thuissituatie kunnen allerlei oorzaken hebben.  Het kan overal voorkomen in alle lagen van de bevolking. Als omstandigheden stressvol zijn kan dit ontstaan.  Het wonen in het aardbevingsgebied kan zo’n stressvolle situatie zijn.

Zorgelijke thuissituaties zijn niet meteen zichtbaar voor de buitenwereld, waardoor de kans bestaat dat het onopgemerkt blijft. Maar het is altijd belangrijk om iets te doen. Het kan al helpend zijn als u vertelt wat u ziet of hoort en dit deelt met professionals die hier kennis van hebben.

In deze workshop wordt ingegaan op de belangrijkste kennisaspecten rondom zorgelijke  thuissituaties, hoe (zorg) signalen te herkennen en weten waar deze neer te leggen, De volgende thema’s komen aanbod:

  • Hoe ziet een zorgelijke thuissituatie eruit, wat zijn de signalen en hoe herken je ze?
  • Handelingsverlegenheid en taboe.
  • Wat kan/moet ik doen ?
  • Risicovolle situaties
  • Samenwerking rond zorgelijke thuissituaties en mijn rol
  • Hoe kun je elkaar ondersteunen
  • Wat houdt Veilig Thuis Groningen in
  • Er wordt gewerkt met casuïstiek uit de praktijk

Programma (tijden)
In overleg.

Locatie
Zernikeplein 7 te Groningen, Hanzehogeschool Groningen

Docent
Anjali van Eeten, trainer en voorlichter bij het Kenniscentrum van Veilig Thuis Groningen.

Aanbieder
Hanzehogeschool Groningen

Soort: Workshop

Vorm: Groep, minimaal 6 en maximaal 12 personen

Prijs: Kosteloos

Duur: 2 uur

Aanmelden Nieuwsbrief