‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ – Machteld Huber. Grondlegger van Positieve Gezondheid. Door een bredere kijk op gezondheid spreek je de eigen regie van kinderen/jongeren en hun ouders aan en versterk je hun veerkracht om met uitdagingen in het leven om te gaan.’

Jong geleerd, oud gedaan. Een klassieke uitspraak die erop wijst dat we niet vroeg genoeg kunnen beginnen om goede gewoontes aan te leren. Deze basiscursus is bedoeld voor leerkrachten in het basis- of voorgezet onderwijs die meer willen weten over het concept Positieve Gezondheid om dat vervolgens direct zelf toe te kunnen passen in de context van het onderwijs en de begeleiding van jongeren.

De twee bijeenkomsten zijn interactieve colleges, die bestaan uit theorie afgewisseld met korte oefeningen en diverse voorbeelden uit de praktijk. We introduceren de kind- en jongeren versie van het ‘spinnenweb Positieve Gezondheid’ als instrument om in gesprek te gaan over wat een kind of jongere bezighoudt en we gaan oefenen met het toepassen van de gesprekstool. Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte voor uitwisseling van ideeën en ervaringen. Zowel over de mogelijkheden die het concept Positieve Gezondheid biedt als over hoe dit in de eigen praktijk ingezet zou kunnen worden. Ook eigen vraagstukken m.b.t. de aardbevingsproblematiek kunnen  ingebracht worden.

Data
In overleg.

Doelgroep
Onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs.

Aanbieder
Hanzehogeschool Groningen

Locatie
In overleg.

Duur: 2 dagdelen van 3 uur

Vorm: Groep, maximaal 8 personen

Prijs: Kosteloos

Docent
Agnes Schilder, docent toegepaste, positieve psychologie en positieve gezondheid bij de Hanzehogeschool Groningen

Aanmelden Nieuwsbrief