In de provincie Groningen wonen veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Reizen met het openbaar vervoer, het lezen van medicijnvoorschriften, ondertitels of veiligheidsinstructies, voor 1 op de 9 Groningers is dit niet vanzelfsprekend. In het aardbevingsgebied hebben mensen te maken met de afhandeling van schades aan hun huizen en de versterkingsoperaties. De communicatie hierover is formeel en het taalgebruik ingewikkeld. De procedures zijn vanuit juridisch oogpunt opgesteld. Het kunnen lezen van deze formele brieven, de informatiefolders en de informatie op websites is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Wanneer je als professional in gesprek gaat met een inwoner kan laaggeletterdheid een rol spelen in de wijze waarop het gesprek verloopt. Het is niet altijd helder of laaggeletterdheid aan de orde is en of de bewoner de informatie wel of niet heeft kunnen lezen of kan lezen op dat moment. In deze online training leer je laaggeletterdheid te herkennen en word je bewust van de gevolgen hiervan.

Je krijgt kennis:

  • van de aard en omvang van de problematiek laaggeletterdheid;
  • van hoe laaggeletterdheid te herkennen;
  • van de verschillende instrumenten en methodieken om laaggeletterdheid te signaleren;
  • van hoe laaggeletterdheid te bespreken;
  • over de werkwijze van een taalhuis en hoe laaggeletterden te verwijzen naar de taalhuiscoördinatoren van een taalhuis.

Deze training wordt verzorgd door Stichting lezen en Schrijven.

Locatie: In overleg

Datum: In overleg

Docent
Een docent van de Stichting Lezen en Schrijven.

Soort: Training met medewerking van een ervaringsdeskundige

Vorm: Groep

Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 25

Prijs: Kosteloos

Duur: 1 dagdeel van 2,5 uur

Aanmelden Nieuwsbrief