Dynamische deskundigheidsbevordering & intervisie is een training waarbij zorgprofessionals worden toegerust om begeleiding van inwoners rondom processen toe te passen in de praktijk. En leren om hun vak structureel van binnenuit en met elkaar te verbeteren.

Praktijkvoorbeelden ingebracht door de deelnemers worden opnieuw bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Met aandacht voor het individu en het team. We staan tijdens de training, voor het uitgangspunt “Creëer meer rendement met elkaars talent”, door het vormen van ‘buddy’s.

Voor de aanhoudende aardbevingsproblematiek zijn er niet altijd pasklare oplossingen of passende zorgprogramma’s. Dit kan ervoor zorgen dat de zorgprofessional niet de juiste interventies kan vinden of de aansluiting mist om met deze problematiek om te gaan. Uit gesprekken met professionals blijkt dat dit kan leiden tot een gevoel van onmacht en stress over het verloop van het zorg, – of begeleidingstraject.

Deze training heeft als doel de mentale weerbaarheid, van de professional, te versterken zodat de psychologische flexibiliteit vergroot wordt en er (opnieuw) verbinding kan ontstaan met de werkzaamheden.

Om dit te bereiken hanteren we concepten en theorieën uit de systeemtherapie. Kenmerkend is dat het altijd gaat over interacties en relaties. Het uitgangspunt is dat het functioneren van mensen betekenis krijgt en begrepen kan worden door wat zich tussen mensen afspeelt in een bepaalde context. Er is ruime aandacht voor de relevantie van communicatie en interactie. Daarnaast gebruiken  we principes uit verschillende bestaande cognitieve gedragstherapieën. Deze basis zorgt ervoor dat we methodisch en oplossingsgericht aan de slag kunnen gaan. We ontdekken en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van de mentale weerbaarheid.

Locatie
In overleg.

Datum
In overleg.

De training wordt gegeven door

Coosje Klootwijk, systeemtherapeut en trainer, eigenaar van DIN.

Lizan Hylarides, verpleegkundige, coach en trainer, eigenaar van Buro Focus & Flow.

Lizan en Coosje werken beiden, naast hun reguliere baan, sinds 2014 als casemanager voor de Commissie Bijzondere Situaties.

De Commissie fungeert als vangnet aan het eind van veel trajecten in de aardbevingsproblematiek. Wanneer situaties in een impasse raken en voorliggende voorzieningen geen oplossing bieden, kunnen zaken aan de Commissie worden voorgelegd. De casemanager werkt in een multidisciplinair team waarbij er samen met de gedupeerden wordt gezocht naar een constructieve oplossing. De oplossing kan diverse vormen aannemen en wordt op maat aangeboden. Het uitgangspunt is dat de oplossing ook voor de lange termijn helpend is. Vrijwel altijd lukt het om een oplossing op maat te bieden die ertoe leidt dat mensen verder kunnen met hun leven. Daar kan de Commissie het verschil maken.

Locatie: In overleg

(Start)datum: In overleg

Soort: Groep ‘in company’ team training

Vorm: Groep; minimaal 4 en maximaal 8 personen

Prijs: Kosteloos

Duur: 3 dagdelen van 13:00 – 16:30 uur

Aanmelden Nieuwsbrief