Een handreiking voor professionals over hoe je in gesprek kunt gaan met ouders over veilig opgroeien in een stressvolle omgeving en hoe je als professional kunt bijdragen aan het versterken van de veerkracht van ouders.

Hoe kun je als professional ouders ondersteunen bij veilig opgroeien van kinderen in het aardbevingsgebied?
Ouders hebben vaak veel ballen in de lucht te houden en het ouderschap is niet altijd even gemakkelijk. Door omstandigheden, bijvoorbeeld in de leefomgeving van de ouder, kan ouderschap bovendien extra onder druk komen te staan. Kinderen kunnen dit merken en er last van hebben. Wonen in het aardbevingsgebied is zo’n extra stressfactor. Susan Ketner (lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool) gaat in deze e-learning in op de spanningen die kunnen spelen bij ouders in het aardbevingsgebied.

Deze spanningen kunnen ertoe leiden dat ouders minder tijd en aandacht hebben voor de opvoeding dan zij zelf zouden willen. Dit kan bijdragen aan allerlei negatieve gevoelens, zoals schuldgevoel en schaamte. Het is voor ouders niet altijd gemakkelijk om over deze schaduwkanten van ouderschap te praten, laat staan om hulp te vragen. Deze e-learning geeft handreikingen voor professionals over hoe je toch hierover in gesprek kunt gaan met ouders, en hoe jij door naast de ouder te gaan staan, kan bijdragen aan een duurzame oplossing. In gesprekken met professionals die werken met inwoners van het aardbevingsgebied wordt ingegaan op hoe je als professional kunt bijdragen aan het versterken van de veerkracht van ouders en welke basishouding helpend is om het gesprek aan te gaan. Kort wordt stil gestaan bij wat je kunt en moet doen bij vermoedens van onveiligheid in het gezin.

Hoe te volgen?
Deze E-learning is voor de Aardbevingsacademie ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen. Om toegang te krijgen tot de E-learning is het nodig om een Hanze account te activeren. Dit kan op twee manieren:

1. Heb je eerder een opleiding via de Hanzehogeschool gevolgd, mail dan je geboortedatum en (meisjes)achternaam naar aardbevingsacademie@ggd.groningen.nl. Dan zorgen wij ervoor dat je Hanze account opnieuw wordt geactiveerd.

2. Heb je geen opleiding gevolgd via de Hanzehogeschool, schrijf je dan in via onderstaande link.

E-learning Ondersteunen van ouders bij het veilig opgroeien

Na inschrijving ontvang je binnen twee tot vijf werkdagen een mail met inloggegevens. Met deze inloggegevens kun je inloggen op Blackboard, de digitale leeromgeving van de Hanzehogeschool Groningen.

Locatie: Online

(Start)datum: 2023

Soort: E-learning

Vorm: Individueel

Prijs: Kosteloos

Duur: 3 x 1 uur (tempo zelf te bepalen)

Sprekers
Susan Ketner, Hanneke Muthert en Melissa Dales

Aanbieder
Hanzehogeschool Groningen

Aanmelden Nieuwsbrief