Heb je in je werk te maken met kinderen en ben je op zoek naar handvatten hoe je het beste aan kunt sluiten bij hun leefwereld en ontwikkeling? Dan is de training in gesprek met kinderen/jongeren iets voor jou. Kinderen ervaren het wonen in het aardbevingsgebied en de bijkomende problematiek vaak op een andere manier dan volwassenen. Ook ervaren kinderen en jongeren de stress en zorgen die daarmee gepaard gaan, op hun eigen wijze en praten zij er anders over dan volwassenen.  Als je binnen je werk te maken hebt met kinderen en of jongeren dan is het belangrijk om kennis te hebben ontwikkelingsfases en de bijbehorende belevingswereld. Specifieke gesprekstechnieken dragen bij als het gaat om aansluiten, begrijpen en steunen.

Tijdens deze training wordt ingegaan op bovengenoemde aspecten. Er is ook de mogelijkheid om eigen casuïstiek te bespreken en te oefenen. Centraal staat hoe jij als professional kunt aansluiten bij de ontwikkelingsfase en de belevingswereld van het kind en of de jongere. Tevens wordt er stil gestaan bij het inzetten van gesprekstechnieken en specifieke aandachtspunten die er zijn in gesprekken met kinderen/jongeren in het aardbevingsgebied.

De training bestaat uit één dagdeel:

Onderdelen van de training (duur: 3,5 uur)

 Inleiding

 • Kennismaken en introductie op het thema
 • ‘Warming up’ en filmfragment

 Ervaringen van kinderen/jongeren in het aardbevingsgebied

 • Achtergrond / problematiek
 • Verhalen van jongeren

 Kennis over de doelgroep (kinderen/jongeren)

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Leefwerelden

 In gesprek met kinderen

 • Algemene gesprekstechnieken
 • Aandachtspunten

 Oefeningen (op maat voor de groep)

 • Gesprekstechnieken (o.a. luisteren, doorvragen, samenvatten)
 • Oefengesprekken (o.a. letten op specifieke aandachtspunten als aansluiten, doorvragen)
 • Eigen casuïstiek oefenen (eventueel vooraf specifieke aandachtspunten met trainers afstemmen)

Locatie: Nog te bepalen

Datum: In overleg.

Soort: Training

Vorm: Groep

Prijs: Kosteloos

Duur: 1 dagdeel van 3,5 uur

Aanmelden Nieuwsbrief