In Nederland heeft 1 op de 6 een licht verstandelijke beperking (LVB) of functioneert op zwakbegaafd niveau. Dat zijn alleen al in het aardbevingsgebied circa 40.000 mensen. Daarnaast hebben meer dan 650.000 mensen in Nederland een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 300.000 mensen lijden aan dementie en 350.000 inwoners hebben een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Achttien procent van de inwoners van Nederland is laaggeletterdheid. In de provincie Groningen hebben 65.000 mensen moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden.

Soms is een beperking zichtbaar maar heel vaak ook niet. Vooral mensen met een niet-zichtbare beperking kunnen veel moeite ervaren om zich staande te houden in onze maatschappij, er wordt veel van hen gevraagd. Met deze training geven we jou als professional inzicht, begrip en handvatten om beter, effectiever en begripvoller met deze doelgroep om te gaan.

Waar gaat het over?
Je legt iets uit, maar je hebt het idee dat degene tegenover je het niet begrijpt. Hoe kan dit, je had het toch duidelijk uitgelegd? Ben jij je bewust dat veel communicatie voor een groot gedeelte van de bevolking veel lastiger te begrijpen is? Deze training is geschikt voor alle professionals die in hun werk regelmatig zaken uit moeten leggen. In het aardbevingsgebied gebeurt dat natuurlijk regelmatig.

Inhoud training
Je leert onder andere om informatie te selecteren; wat is voor de inwoner (nu) van belang om te weten/begrijpen en welke informatie kun je weglaten. Je leert je taalgebruik af te stemmen op de inwoner en om hem/haar tijd te geven informatie te verwerken zodat hij/zij hierop kan reageren. Je krijgt tips hoe je met houding en interventies er aan kunt bijdragen dat de inwoner durft te zeggen wanneer hij/zij iets niet begrijpt en/of vragen durft te stellen. Om uitleg te geven, leer je verschillende taalniveaus te gebruiken en om je uitleg eventueel te ondersteunen leer je eenvoudige visuele middelen als tekeningen en plaatsjes in te zetten. Aan het einde van de training kun je -op een begrijpelijke manier- een volledige instructie geven.

Na afloop krijg je de presentatie en handzame kaartjes met theorie en tips.

Locatie: In overleg

Datum: In overleg

Soort: In company

Vorm: Groep minimaal 6 en maximaal 14 personen

Prijs: Kosteloos

Duur: 1 dag van 09.00 – 16.00 uur

Trainer: Mirjam Harmsen, Johan Vlasma of Linda Lai van MEE Noord.

Alle trainers zijn zeer ervaren in het geven van trainingen en hebben veel ervaring in het werken met de verschillende Niet Zichtbare Beperkingen Tijdens deze training werkt de trainer samen met een trainingsacteur

Aanmelden Nieuwsbrief